Container huren voor grond en stenen in West-Vlaanderen?

container huren grond en stenen west-vlaanderen

Het gaat hier om grond die niet met andere grondstoffen vermengd of verontreinigd is, zoals grond, zand en tuinaarde. 

Het moet zichtbaar zijn dat de grond zuiver is en er mogen dus geen stenen of boomwortels in zitten. Ook kleigrond mag hier niet in gestort worden.

Bestel je container

Formaat: 

10 m³

Wat mag erin? 

aarde, grond en zand

Wat mag niet? 

asbest, kleigrond, stenen en ijzer

7 dagen huur
inbegrepen

Plaatsen, ophalen
en verwerking

gecertifieerd

afvalverweker