top of page
  • VyRecup

Hoe, waar en wanneer een vergunning voor een container aanvragen?

Gaat u verbouwen of de tuin helemaal opnieuw aanleggen? Dan hebt u allicht een container nodig om alle puin en ander afval te verzamelen. Kunt u die container op uw oprit of uw bedrijfsterrein kwijt, dan is er geen vuiltje aan de lucht. Anders is het als de container enkel op de openbare weg kan staan. In dit artikel leest u waarop u dan moet letten.


Wanneer en waar moet ik een vergunning aanvragen?


Zit er niets anders op dan de container op de openbare weg te laten afleveren, dan begint u daar best niet onvoorbereid aan. Onder openbare weg wordt verstaan: het voetpad en het fietspad, de parkeerstrook en de rijbaan.


Als u met de container een deel van de openbare weg zal innemen, dan moet u bij het gemeentebestuur een toelating voor “inname openbaar domein” aanvragen. U bestelt die vergunning minstens 7 dagen op voorhand en specifieert daarbij expliciet deze twee elementen: de exacte plaats en de termijn van/tot binnen dewelke de container een vlotte doorgang of het gebruik van de openbare weg zal belemmeren.


In zo goed als elke gemeente kunt u de vergunning voor een container online aanvragen. U leest er eveneens welke kost daarvoor aangerekend wordt. Hieronder vindt u alvast de link naar de betreffende pagina van enkele gemeentes in regio Kortrijk.Moet ik zelf signalisatie voorzien?

Aan de toelating voor “inname openbaar domein” is inderdaad ook een signalisatieplicht verbonden. Om de weggebruikers niet in gevaar te brengen, moet een dergelijk groot obstakel op de openbare weg duidelijk aangegeven en verlicht zijn. Doorgaans worden er twee parkeerverboden of twee borden “Verboden doorgang” geplaatst. Die zijn ofwel verkrijgbaar bij de gemeente. Ofwel kunt u die bij een signalisatiebedrijf huren voor de duurtijd van de werken.


Zijn alle vergunningen in orde? Contacteer ons dus gerust en wij komen uw container plaatsen.


326 weergaven0 opmerkingen

Kommentare


bottom of page